x
0989793395

Tư vấn du học

Tư vấn du học

- Kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng, quy cách vật tư, mức hao phí lao động trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt; Xây dựng phương án thi công, phương án PCCN, phương án an toàn lao động và vệ sinh môi trường, các loại phương tiện xe máy thiết bị thi công, các sản phẩm khác để tổ chức thực hiện Dự án / CT của tập đoàn đã ký kết.
- Thực hiện công tác quản lý kiểm soát trắc địa, xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình như: Toạ độ, tim, mốc, cao độ, hướng tuyến công trình, lập hồ sơ hoàn công tuyến trình duyệt chủ đầu tư trước khi khởi công công trình giai đoạn đầu và chuyển giao cho Ban chỉ huy khi BCHCT được thành lập.

- Lập biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công (TĐTC) chi tiết cho từng hạng mục và tổng thể dự án giai đoạn đầu và chuyển giao khi BCHCT được thành lập.
- Tiếp nhận bàn giao mặt bằng thi công từ chủ đầu tư, bảo quản và bàn giao lại mặt bằng cho các Ban CHCT hoặc cho nhà thầu phụ vào thi công. 
- Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong quá trình sản xuất về mặt kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, máy móc thiết bị và vệ sinh môi trường.
- Hướng dẫn và cùng các đơn vị trực thuộc lập hồ sơ nghiệm thu công trình.
- Tổ chức nghiệm thu các vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị với các đơn vị thi công trước khi đưa vào xây dựng, lắp đặt cho công trình theo quy định.
- Hướng dẫn việc lập sổ nhật ký công trình, kiểm tra việc ghi nhật ký đảm bảo luôn cập nhật số liệu.

Các đối tác của chúng tôi
0989793395
0.02448 sec| 1581.719 kb